Hier ben ik: Home | Groenplan

Groenplan

 

 

 

Hengelo, 7 november 2012

 

Visie op het groen in Hengelo, nu en in de toekomst

Concept Groenplan ter inzage

 

Het beschermen en versterken van een gezonde groene basis in de stad: dat is het doel van het Groenplan. Het college van B en W heeft besloten het concept Groenplan en de bijhorende kaart Hoofdgroenstructuur van 7 november tot en met 18 december ter inzage te leggen. Het Groenplan is opgesteld in samenwerking met de Natuur- en Milieuraad Hengelo (NMRH), de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) en het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

 

Groen in de wijken zorgt voor sfeer, ontspanning en gezondheid. Groen biedt leefruimte aan planten en dieren. Het gaat om plekken waar zij kunnen leven en schuilen, en van waaruit zij zich kunnen verspreiden en verplaatsen naar andere plekken. Om dat te bereiken is een samenhangende structuur nodig en moeten groene plekken zoveel mogelijk met elkaar verbonden worden.

 

Hoofdgroenstructuur

Bij het Groenplan hoort een kaart met de zogenoemde Hoofdgroenstructuur. Het belang van de hoofdgroenstructuur is een gemeenschappelijk belang. De openbare ruimte is van en voor alle inwoners samen. Daarom zet de gemeente erop in dat de hoofdgroenstructuur niet versnipperd raakt, maar dat hij ingericht en beheerd wordt met oog voor de functies die het openbaar groen vervult in de stad.

 

Inzien en inloopbijeenkomst

Het Groenplan met de kaart Hoofdgroenstructuur kan van 7 november tot en met 18 december 2012 op afspraak worden ingezien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Inwoners kunnen gedurende deze periode zienswijzen indienen. Daarnaast is er op 15 november van 15.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het stadhuis. Inwoners kunnen dan vragen stellen over het Groenplan en de kaart Hoofdgroenstructuur in detail bekijken.

 

Planning

Het Groenplan en kaart Hoofdgroenstructuur worden naar aanleiding van de reacties eventueel aangepast. Vervolgens worden het Groenplan en de kaart het in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw aan het college aangeboden. Het college legt het plan vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

Meer informatie staat op www.hengelo.nl onder Wonen in Hengelo > Natuur en duurzaam > Groen- en waterprojecten.

 

 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon (074)

245 9099.